92

Література про життя і діяльність Д.І.Чижевського

 • Лісовський В. Дмитро Іванович Чижевський: онтологія, гносеологія, філософія культури // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 4-18.
 • Луців Л. Григорій Сковорода і його філософія. Дм.Чижевський про Сковороду // Альманах УНС, 1972. — С. 51-52.
 • Мельниченко І. “Дмитро Чижевський: особистість і творчість”: Міжнародна конференція, присвячена Д.І.Чижевському // Літературна Україна. — 2002. — 5 вересня. — C. 7.
 • Миколаєнко Л. Український степ як естетичний феномен: Праця “Український степ як естетичний феномен” присвячена дослідженню естетичних багатств української землі і спирається на об’єктивний матеріал опису степу та української природи в літературі. Написана у 1928 році за рецензією професора Д.Чижевського. Уривки подаються за виданням: Праці Українського високого педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Науковий збірник. Т ІІ. — Прага,1932. Підготовка публікації — Н.Блошко // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 28-43.
 • Мишанич, Олекса. На переломі: Літературознавчі статті і дослідження; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. — К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. — 437 с.: 1 л. портр. — Бібліогр.: с. 414-417. — Покажч. імен та назв с. 418-434.
 • Надьярных Н. С.Возможность, равнозначная необходимости: К изучению литературоведческого наследия Д.Чижевского // Вопросы литературы. — 1999. — Ноябрь-декабрь. — C. 66-97.
 • Надъярных Н.С. Дмитрий Чижевский. Единство смысла.- М: Наука, 2005
 • Надьярных Н. С.Неисчерпанность духа. Концепция личностного сознания Д. Чижевского в диагностике литературного развития // Литературное зарубежье: Национальная литература — две или одна? Вып. II. М.: ИМЛИ РАН, 2002.
 • Надьярных Н. С. Оправдание барокко по Дм. Чижевскому // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы.. Вып. IV. М.: ИМЛИ РАН, 2007.
 • Надьярных Н. С.Символ Г. Сковороды в понимании Дмитрия Чижевского // Нация. Личность. Литература. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
 • Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.