37

Каталоги та картотеки

Каталоги та картотеки ОМЦБС

 

Фонд Олександрійської міської ЦБС – універсальний. Складає більше 370 тис. примірників українською та іншими іноземними мовами.  Склад і зміст фондів МЦБС розкривають каталоги та картотеки, які створені в традиційній картковій і електронній формах.

Інформацію про наявність у бібліотеці необхідного документа користувачі можуть отримати з абеткових каталогів (АК). АКдокументів українською та іноземними мовами представлені в усіх бібліотеках системи.

Генеральний алфавiтний каталог (ГАК). Каталог службовий.Включає бiблiографiчнi записи на вiтчизнянi та iноземнi книги, брошури, видання, що продовжуються, картографiчнi видання, альбоми, атласи, збiрники стандартiв.Ведеться вiддiлом комплектування та обробки документiв ЦБ, де і розміщується.

Систематична картотека статей (СКС). Включає бiблiографiчнi записи на статтi з журналiв, газет, збірників.

Картотека персоналій. Включає бiблiографiчнi записи з журналiв i газет, присвяченi окремим діячам.

 

Центральна міська бібліотека:

vАлфавітний каталог

vКраєзнавча картотека

vСистематична картотека статей

vКартотека назв художніх творів

vКартотека періодичних видань

 

Центральна міська бібліотека для дітей:

vАбетковий каталог

vСистематична картотека статей

vКраєзнавча картотека

 

В бібліотеках-філіях ОМЦБС:

vАбетковий каталог

vСистематична картотека статей

vКраєзнавча картотека

 

Електронні каталоги:

vБД «Книги»

vБД «Статті з періодичних видань»

vБД «Диски»

vБД «Краєзнавство»

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.